سنگ تهداب ساختمان ادارۀ مستوفیت غور گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان ادارۀ مستوفیت غور گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان اداره مستوفیت ولایت غور، امروز گذشته شده‌است.   غلام ناصر خاضع، والی غور ابراز امیدواری کرده‌است که با اعمار این ساختمان از مشکلات اداره مستوفیت کاسته شود. والی غور گفت: " داشتن تعمیر برای دفاتر...