سنگ تهداب دانشکده زراعت در فراه گذاشته شد

سنگ تهداب دانشکده زراعت در فراه گذاشته شد

سنگ تهداب تعمیر تدریسی دانشکده زراعت دانشگاه دولتی ولایت فراه امروز گذاشته شد. محمد یونس رسولی معاون والی این ولایت می گوید: "این تعمیر با داشتن ۲۷ باب اطاق درسی و اداری در ۸۵۷ متر مربع زمین توسط شرکت رفاء سعادت بمدت ۱۸...