سنگ‌ تهداب ساختمان تحصیلات عالی بادغیس گذاشته شد

سنگ‌ تهداب ساختمان تحصیلات عالی بادغیس گذاشته شد

مسئولان در بادغیس می‌گویند که سنگ تهداب ساختمان تحصیلات عالی این ولایت با حضور مقام‌های بلندپایه بادغیس گذاشته شده است.   شمس الحق شمس رئیس تحصیلات عالی ولایت بادغیس گفت که این ساختمان با هزنیه ۴۵ میلیون افغانی از...