سنگ‌های بدخشان و بازار گرم پاکستان

سنگ‌های بدخشان و بازار گرم پاکستان

یک نشریه جاپانی به تازگی در مقاله‌ای نوشته که طالبان و گروه های تفنگدار غیر مسئول در افغانستان سنگ‌های قیمتی را از ولایت بدخشان به پاکستان قاچاق می‌کنند. نشریه دیپلومات چاپ جاپان در مقاله‌ای نوشته است که بدخشان از...