سنگین سقوط کرد و صدها نظامی افغان در محاصره‌اند

سنگین سقوط کرد و صدها نظامی افغان در محاصره‌اند

رسانه‌های ملی گزارش دادند که طالبان ساختمان‌‌های ولسوالی، فرماندهی پولیس و اداره امنیت ملی این ولسوالی را در اختیاردارند. منبع گفته است که طالبان، بازار ولسوالی را نیز از کنترل نیروهای دولتی خارج کرده‌اند. گفته‌شده...