سنگینی نتیجه همه‌پرسی؛ نخست وزیر ایتالیا را به کناره‌گیری از قدرت واداشت

سنگینی نتیجه همه‌پرسی؛ نخست وزیر ایتالیا را به کناره‌گیری از قدرت واداشت

نخست‌وزیر ایتالیا پس از آن که طرح پیشنهادی او برای اصلاحات ساختار قدرت در همه‌پرسی با شکست روبرو شد، استعفا داد. ماتئو رنتسی، نخست‌وزیر ایتالیا پس از آن که طرح پیشنهادی او برای اصلاحات ساختار قدرت در همه‌پرسی رأی...