سنتهای پوسیده خالق دیوار فاصله بین مردم و نهادهای تعلیمی در بادغیس

سنتهای پوسیده خالق دیوار فاصله بین مردم و نهادهای تعلیمی در بادغیس

مسئولان در اداره معارف ولایت بادغیس می‌گویند که ۴ درصد ساکنان این ولایت به علت های مختلف از خدمات تعلیمی به دور ماندند.   ذکریا رحیمی، رییس اداره معارف بادغیس در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که این ۴ درصد در...