سناتور پاکستانی: “پاکستان در انتخابات سال ۲۰۰۹ افغانستان نقش داشته است”

سناتور پاکستانی: “پاکستان در انتخابات سال ۲۰۰۹ افغانستان نقش داشته است”

یک سناتور پاکستانی ادعا می‌کند که پاکستان در رقم‌خوردن انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ افغانستان به نفع حامد کرزی، نقش داشته‌است. مشاهد حسین، یکی از سناتوران پاکستانی به رسانه‌های آن کشور با اشاره به نقش پاکستان در...