برای سناتوران ایالات متحده RTبه یک سرگرمی تبدیل شده است

برای سناتوران ایالات متحده RTبه یک سرگرمی تبدیل شده است

برای سناتوران ایالات متحده RTبه یک سرگرمی تبدیل شده است   مارگاریتا سیمونیان سردبیر آژانس اطلاعاتی RT می گوید: ترساندن یک دیگر از آژانس اطلاعاتی RT روسیه برای سناتورهای امریکایی به یک سرگرمی مهم تبدیل شده است. سیمونیان...