سناتوران آمریکایی خواستار تحریم‌ها علیه روسیه شدند

سناتوران آمریکایی خواستار تحریم‌ها علیه روسیه شدند

سناتورهای آمریکایی - از راست کلوباچر، مکین و گراهام - مشغول دیدار از کشورهای بالتیک بوده اند. سه سناتور برجسته آمریکایی اخطار داده اند که روسیه و رییس جمهور آن ممکن است در ارتباط با آنچه ادعا می شود دخالت در انتخابات ماه...