برنامه بزنگاه (۳۳)

برنامه بزنگاه (۳۳)

موضوع برنامه : بررسی وضعیت زنان در شش ماه نخست سال مهمانان برنامه : سمیه رامش عضو شورای ولایتی هرات، محبوبه جمشیدی رییس اداره امور زنان ولایت هرات و حارث اخترزاده آمر مساعدت‌های حقوقی ریاست عدلیه ...