برگزاری نخستین سمینار ۵ روزه ارتقای ظرفیت کارمندان مسئوفیت در هرات

برگزاری نخستین سمینار ۵ روزه ارتقای ظرفیت کارمندان مسئوفیت در هرات

سیمینار ارتقای ظرفیت و اشتراک گزاری تجارب کارمندان بخش عواید مسئوفیت ولایات حوزه غرب افغانستان در هرات راه اندازی شده است.   عزیز الله رویش احمدیار مشاور ولایتی مستوفیت ولایت هرات می‌گوید، که این سمینار به مدت پنج...