سمینار سه روزه مصئونیت خبرنگاران در نیمروز برگزار شد

سمینار سه روزه مصئونیت خبرنگاران در نیمروز برگزار شد

سمینار سه روزه مصئونیت خبرنگاران از طرف موسسه نسل نوین افغانستان به همکاری کمیته مصئونیت خبرنگاران در ولایت نیمروز برگزار گردید.   بر اساس خبرنامه مطبوعاتی کمیته مصئونیت خبرنگاران در غرب افغانستان، در این سیمینار...