سمینار آموزشی ارتقای ظرفیت در راستای مبارزه با قاچاق انسان در نیمروز برگزار شد

سمینار آموزشی ارتقای ظرفیت در راستای مبارزه با قاچاق انسان در نیمروز برگزار شد

سمینار سه روزه‌ای تحت عنوان "برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت در راستای مبارزه علیه قاچاق انسان" روز گذشته در ولایت نیمروز راه اندازی شد.   در این سمینار سه روزه ۸۰ تن از نماینده‌گان ادارات نظامی و غیر نظامی و شماری از...