سمینار علمی – پژوهشی به هدف کاهش خشونت علیه زنان در هرات راه اندازی شد

سمینار علمی – پژوهشی به هدف کاهش خشونت علیه زنان در هرات راه اندازی شد

سمینارعلمی-پژوهشی به هدف کاهش خشونت علیه زنان در ولایت هرات راه اندازی شد. تواب مبارز آمر امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، هدف از راه اندازی این سمینار را یافتن راه‌های مبارزه با خشونت علیه زنان در هرات مخصوصا...