سمینار سه روزه آموزش کارمندان دولتی در هرات پایان یافت

سمینار سه روزه آموزش کارمندان دولتی در هرات پایان یافت

ریاست منابع بشری مقام ولایت هرات با همکاری انجمن عاطفی برنامه آموزش سه روزه‌ای را برای کارمندان دولتی برگزار کرد. در این سمینار که ۱۰۰ کارمند دولتی حضور داشتند موضوعات "اعتماد سازی، کار تیمی، حل مشکل و تصمیم گیری" به...