دومین سمپوزیم ملی در هرات آغاز شد

دومین سمپوزیم ملی در هرات آغاز شد

دومین سمپوزیم ملی با عنوان سمپوزیم ارتوپدی با حضور داکتران متخصص از سراسر افغانستان در ولایت هرات روز گذشته آغاز شد.   داکتر جاوید اخگر هماهنگ کننده‌ی این برنامه، هدف از برگزاری برنامه را آمادگی برای کنگره طبی سال...