سلیم: اگر حکمتیار در امور سیاسی فعالیت کند برخی از مشکلات کشور حل می‌شود

سلیم: اگر حکمتیار در امور سیاسی فعالیت کند برخی از مشکلات کشور حل می‌شود

مذاکره کننده ارشد شورای عالی صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به برنامه بزنگاه تلویزیون چکاد گفت: "رهبرحزب اسلامی تعهد نموده است که وی وافرادش از جنگ دست کشیده وبرای صلح سرتاسری درکشور تلاش می کنند". عطاالرحمن...