سلما مزارع کشاورزی در هرات را سیراب کرد

سلما مزارع کشاورزی در هرات را سیراب کرد

مسئولان در اداره حوزه دریایی هریرود – مرغاب با پخش خبرنامه‌یی می‌گویند که در سال جاری مزارع کشاورزی خزانی از آب بند سلما، سیر آب شدند.   در اعلامیه این اداره آمده که این مزارع شامل مزارع کاشت زعفران و دیگر مزارع...