سلطان زوی: میدان‌های هوایی ۴٫۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌کنند

سلطان زوی: میدان‌های هوایی ۴٫۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌کنند

داوود سلطان‌زوی از مشاوران نزدیک اشرف غنی و از اعضای کمیسیون انتقال مسئولیت‌ میدان‌های هوایی از نیروهای بین‌المللی به حکومت افغانستان، پیش‌بینی کرده است که دولت تا بیست سال آینده می‌تواند چهار و نیم میلیون فرصت...