مجلس نمایندگان: ادامه کار وزرای سلب ‌صلاحیت ‌شده غیر قانونی است

مجلس نمایندگان: ادامه کار وزرای سلب ‌صلاحیت ‌شده غیر قانونی است

مجلس نمایندگان با غیرقانونی خواندن ادامه کار وزرای سلب ‌صلاحیت ‌شده از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا افراد جدید را برای جایگزین وزرای برکنارشده به مجلس معرفی کند. مجلس نمایندگان این موضوع را با ارسال مکتوبی به جانب حکومت...