سلامت عظیمی وعده ایجاد مرکز صحی ۵۰۰ بستر را به معتادان در هرات داد

سلامت عظیمی وعده ایجاد مرکز صحی ۵۰۰ بستر را به معتادان در هرات داد

سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر در سفرش به ولایت هرات، وعده همکاری را برای ایجاد یک مرکز صحی ۵۰۰ تا هزار بستر را برای بیماران معتاد به مواد مخدر داده است.   سید محمد سادات مدیر اداره کاهش تقاضای مواد مخدر ولایت...