آیا از تاثیر شغل بر سلامت ذهن و جلوگیری از پیری مغز آگاهی دارید؟

آیا از تاثیر شغل بر سلامت ذهن و جلوگیری از پیری مغز آگاهی دارید؟

دستاوردهای مطالعات اخیر حاکی از آن است که در صورت داشتن مشاغلی با فعالیت‌های ذهنی بالا، روند پیری مغزتان در راستای فرایند پیری جسمتان پیش نخواهد رفت، یا به عبارت دیگر اگرچه از نظر فیزیکی ضعیف می‌شوید اما از نظر ذهنی...