چه باورهای اشتباهی در مورد سلامتی وجود دارد؟

چه باورهای اشتباهی در مورد سلامتی وجود دارد؟

در مورد سلامتی همیشه باورهای نادرستی وجود دارد که شاید به نظر خیلی از ما انکار ناپذیرند اما تحقیقات جدید برخی از این باورها را نقض کرده است.   چه باورهای اشتباهی در مورد سلامتی وجود دارد؟   روزانه ۸ لیوان آب...