چین مخالف استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه است

چین مخالف استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه است

چینگ شوآنگ سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانسی مطبوعاتی، درباره استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه، گفت: مخالف استفاده از سلاح شیمیایی تحت هر شرایطی و به هر بهانه ای هستیم. این مقام چینی دیدگاه کشورش درباره موضوع استفاده...