پاکستان، اسرائیل را به استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید کرد

پاکستان، اسرائیل را به استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید کرد

بحرانی دیپلماتیک بین اسرائیل و پاکستان ایجاد شده که دلیل آن به پاسخ وزیر دفاع پاکستان به اظهارات منسوب به وزیر دفاع اسرائیل علیه کشورش بازمی‌گردد. خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان اسرائیل را به استفاده از سلاح...