موجودیت سلاح غیر قانونی نزد برخی از کوچی‌ها

موجودیت سلاح غیر قانونی نزد برخی از کوچی‌ها

مسئولان در آمریت کوچی‌های هرات می‌گویند که کوچی‌ها هم ممکن است به دلیل تهدیدات امنیتی به گونه‌ی غیر قانونی اسلحه داشته باشند.   محمد عارف اسحق زی به تلویزیون چکاد می‌گوید، شمار بیشتر کوچی های هرات در ولسوالی های...