یک تن به ظن حمل و نگهداری سلاح غیر قانونی و سرقت در هرات بازداشت شد

یک تن به ظن حمل و نگهداری سلاح غیر قانونی و سرقت در هرات بازداشت شد

یک تن به ظن حمل و نگهداری غیر قانونی سلاح و سرقت‌های مسلحانه توسط پولیس ولسوالی غوریان ولایت هرات بازداشت شد.   سید احمد محمدی سرپرست آمریت مطبوعات ریاست فرماندهی پولیس هرات می‌گوید، این فرد روز گذشته از منطقه خم...