بیش از ۴۰۰ قبضه سلاح در بادغیس به پروسه دایاگ سپرده شد

بیش از ۴۰۰ قبضه سلاح در بادغیس به پروسه دایاگ سپرده شد

بیش از ۴۰۰ قبضه سلاح مختلف النوع و مهمات از طرف فرماندهی پولیس بادغیس به پروسه دایاگ سپرده شد.   عبدالرئوف تاج  فرمانده پولیس بادغیس به تلویزیون چکاد می‌گوید: این سلاح‌ها که شامل ۳۸۵ قبضه تفنگچه، ۱۶ قبضه سلاح‌های...