سلاح‌های ساخت کره شمالی در دست گروه‌های فلسطینی

سلاح‌های ساخت کره شمالی در دست گروه‌های فلسطینی

یک روزنامه اسرائیلی مدعی شد سلاح‌های ساخت کره شمالی در سوریه و غزه وجود دارند. مقامات اسرائیلی ادعا کرده اند تسلیحات کره شمالی به صورت گسترده در مناطق مختلف درگیری در جهان از جمله خاورمیانه و آفریقا و نیز در دست مقاومت...