سقوط مرکز ولسوالی خمآب ولایت جوزجان بدست پیکارجویان طالب

سقوط مرکز ولسوالی خمآب ولایت جوزجان بدست پیکارجویان طالب

پولیس ولایت جوزجان تایید می‌کند که مرکز ولسوالی خمآب این ولایت به دست پیکار جویان طالب سقوط کرده‌است.   اسماعیل، فرمانده پولیس ولسوالی خمآب می‌گوید  پیکار جویان طالب حوالی ساعت ۴  بامداد دوشنبه مرکز ولسوالی خمآب...