سقوط هواپیما، در آسمان نیویورک

سقوط هواپیما، در آسمان نیویورک

روز جمعه یک هواپیما در رودخانۀ هادسونِ نیویورک سقوط کرد و تاکنون یک نفر از سرنشینان این هواپیما توسط نیروهای نجات از آب‌کشیده شده است. به گفتۀ اداره هوانوردی فدرال آمریکا، این هواپیما از نوع ‘وینتیج پی-۴۷ ثاندربولت’ و...