پس از سقوط طالبان برای اولین بار دلارام صاحب یک قاضی و دادستان شد

پس از سقوط طالبان برای اولین بار دلارام صاحب یک قاضی و دادستان شد

مقامات محلى در ولایت نیمروز مى‌گویند که پس از سقوط حکومت طالبان، براى نخستین بار در ولسوالى دلارام این ولایت، یک قاضى و یک دادستان به کار آغاز کرده اند.   سید عبدالقیوم کمالی رئیس دادگاه استیناف ولایت نیمروز گفت که در...