سفیر کوریای شمالی در لندن در کوریای جنوبی دیده شد

سفیر کوریای شمالی در لندن در کوریای جنوبی دیده شد

"تائی یانگ هو" دیپلمات کوریای شمالی در لندن که روز گذشته خبر ناپدید شدنش در رسانه ها اعلام شده بود، امروز مشخص شد که به کوریای جنوبی فرار کرده است. بنا به اعلام رسانه های کوریای شمالی، جرائم مختلفی علیه این دیپلمات مطرح...