سفیر عربستان بیروت را ترک کرد

سفیر عربستان بیروت را ترک کرد

منابع رسمی لبنان اعلام کردند که سفیر عربستان بیروت را ترک کرده است و دیگر به لبنان باز نخواهد گشت و اکنون یک نماینده مسئول انجام کارهای سفارت سعودی در بیروت است. منابع رسمی لبنان اعلام کردند که"عوض العسیری" سفیر عربستان...