وزارت خارجه: چهار سفیر جدید از سوی حکومت گماشته شدند

وزارت خارجه: چهار سفیر جدید از سوی حکومت گماشته شدند

شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید که سید طیب جواد به حیث سفیر تازه افغانستان در بریتانیا تعیین شده است. آقای جواد پیش ازاین به حیث مشاور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت ونیز به حیث سفیر افغانستان درایالات...