سفیر ایران در افغانستان از کار ساخت خط آهن هرات – خواف بازدید نمود

سفیر ایران در افغانستان از کار ساخت خط آهن هرات – خواف بازدید نمود

سفیر ایران در افغانستان از کار ساخت خط آهن هرات – خواف بازدید نمود. به اساس خبرنامه‌ی مطبوعاتی سرکنسولگری ایران در هرات، سفیر این کشور روز گذشته با برخی از مقام‌های محلی این ولایت برای بازدید از خط آهن هرات خواف به...