همکاری‌های نظامی امریکا با افغانستان ادامه می‌یابد

همکاری‌های نظامی امریکا با افغانستان ادامه می‌یابد

سفیر امریکا در افغانستان، از ادامه همکاری‌های واشنگتن با کابل اطمینان داده است. هوگو لورنس، سفیر امریکا در کابل این مطلب را در هنگام دیدار با محمد شریف یفتلی، رییس ستاد ارتش کشور بیان کرد. در این میان، دولت وزیری سخنگوی...