سفیر اتحادیه اروپا در کابل: با فساد اداری به صورت جدی مبارزه شود

سفیر اتحادیه اروپا در کابل: با فساد اداری به صورت جدی مبارزه شود

سفیر اتحادیه اروپا به حکومت افغانستان هشدار داد که اگر با فساد اداری مبارزه جدی صورت نگیرد، این اتحادیه کمک هایش به افغانستان را قطع خواهد کرد.   پیری مابدون، سفیر این اتحادیه در کابل بیان کرد که هدر رفتن پول های مالیه...