سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ترکیه

سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ترکیه

دیوید کی، از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ترکیه سفر کرده است. بررسی گزارش‌های مربوط به سرکوب گسترده مخالفان و رسانه‌های منتقد دولت پس از کودتای نافرجام پانزدهم ژوییه از جمله اهداف...