سفر وزیر خارجه کشور به ایران

سفر وزیر خارجه کشور به ایران

قرار است که صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در سفر رسمی عازم ایران شده و با مقام های ایرانی دیدار کند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه گفته است که آقای ربانی برای گسترش روابط و همکاری های دوجانبه امروز به تهران سفر...