سفر یک هیئت بازرگانی افغانستان به هندوستان

سفر یک هیئت بازرگانی افغانستان به هندوستان

یک هیئت  ۳۵ نفری بازرگانی از زون جنوب افغانستان به رهبری اتاق تجارت و صنایع پکتیا امروز رهسپار هندوستان شد.   نصیر عالمیار رئیس اتاق تجارت و صنایع پکتیا می‌گوید که این هیئت قرار است در یک نمایشگاه بین‌المللی در کشور...