افزایش هزینه سفر های هوایی در هرات نگران کننده است

افزایش هزینه سفر های هوایی در هرات نگران کننده است

 افزایش قیمت تکت سفر های هوایی در هرات فعالین مدنی و مردم این ولایت را نگران ساخته است.   فعالین مدنی هرات می‌گویند که با افزایش قیمت این تکت ها شمار زیادی از ساکنان این ولایت با مشکل روبرو گردیده اند. جواد عمید، عضو...