سفر فرمانده پولیس هرات به ولسوالی کرخ

سفر فرمانده پولیس هرات به ولسوالی کرخ

فرماندهی پولیس هرات در خبرنامه ای گفته است محمد ایوب انصاری فرمانده پولیس هرات به والسوالی کرخ سفرکرده است. در خبرنامه آمده است جنرال انصاری ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی این ولسوالی برای تامین امنیت ومشکلاتی که سد راه...