سفر فرمانده پایگاه ۲۱۵ میوند به نیمروز

سفر فرمانده پایگاه ۲۱۵ میوند به نیمروز

ولی محمد احمدزی فرمانده پایگاه ۲۱۵ میوند به ولایت نیمروز سفر کرد.   هدف از این سفر فرمانده پایگاه ۲۱۵ میوند به ولایت نیمروز، بررسی اوضاع امنیتی این ولایت و تقویت بیشتر نیروهای ارتش عنوان شده است. قرار است در این سفر...