سفر عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی کشور به ولایت هرات

سفر عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی کشور به ولایت هرات

...