سفر جان کری به عربستان سعودی

سفر جان کری به عربستان سعودی

وزیر امور خارجه آمریکا دیروز وارد عربستان سعودی شد. انتظار می‌رود که جان کری در جریان این سفرش پیشنهادات خود را برای پایان جنگ یمن ارائه کند. جنگ در یمن از ۱۶ ماه به اینسو، ادامه دارد که در نتیجه آن تاکنون ۶۵۰۰ تن کشته...