سفر بلخی به پاکستان برای رسیدگی به وضعیت مهاجرین

سفر بلخی به پاکستان برای رسیدگی به وضعیت مهاجرین

سخنگوی وزارت مهاجرین کشور اعلام کرد که هیئتی متشکل از مقامات این وزارت به اسلام‌آباد سفرکرده‌ تا وضعیت پناهندگان افغان و بازداشت آن‌ها توسط نیروهای امنیتی پاکستان را بررسی کند. حفیظ‌ الله میاخیل سخنگوی وزارت مهاجرین...