سفر با بایسکل از هرات تا کابل، هدف رساندن پیام صلح

سفر با بایسکل از هرات تا کابل، هدف رساندن پیام صلح

برای اولین بار دو ورزشکار افغان تصمیم گرفتند تا مسیر راه هرات-کابل را با بایسکل بپیمایند. عبدالغفور رهایی و شهریار نظامی باور دارند که آن‌طوری که گفته می‌شود، کشور ناامن نیست و به همین منظور می‌خواهند حدود ۱۲۰۰...