سفروزیرخارجۀ ترکمنستان به هرات

سفروزیرخارجۀ ترکمنستان به هرات

وزیر خارجه ترکمنستان در سفرش به ولایت هرات، بر عملی شدن کار پروژه خط لوله گاز تاپی تأکید نمود. در خبرنامۀ منتشرشده از سوی دفتر مطبوعاتی ولایت هرات، آمده است که هم‌زمان با سفر رشید مرادوف، وزیر خارجه ترکمنستان به ولایت...